top of page

ANSØGNING
YIN YOGALÆRERUDDANNELSEN
2024

HVIDGREN.png
Screenshot 2021-07-13 at 14.16.32.png
Kursus fee

Tak! Du hører fra os indenfor få dage. Har du spørgsmål eller tilføjelser, er du altid velkommen til at kontakte os på kontakt@sattva-yoga.dk

Det med småt...

Det gode studiemiljø er vigtigt for os her hos Sattva. Du forventes at komme til tiden, overholde aftaler og deltage positivt i gruppen - sådan som vores kursister altid plejer at gøre det.

 

Udstedelse af eksamensbevis forudsætter deltagelse på alle uddannelsens moduler. I tilfælde af sygdom kan enkelte lektioner efter aftale indhentes ved at gennemføre et individuelt onlinemodul eller hjemmeopgaver med fokus på samme faglige indhold. 

Kursusfee & Betingelser

Prisen for uddannelsen er 22.500,- og inkluderer alle lektioner, undervisningsmateriale, eksamination og certifikat samt adgang til kursistforum igennem hele forløbet. Prisen kan opdeles i op til 10 rater - uden bøvl eller gebyrer.

  • Medmindre andet aftales, reserveres plads på uddannelsen ved at indbetale dkr. 2.500,- eller første rate af en ratebetaling til Sattva Yogas bankkonto. Konto-oplysninger vil fremgå af din faktura.

 

  • Din plads er først sikret, når depositum eller første rate af en ratebetaling er indbetalt. 

  • Restbeløbet forfalder 3 måneder før kursusstart, medmindre du har en aftale om ratebetaling.

 

  • Såfremt restbeløbet ikke er betalt rettidigt, kan Sattva Yoga overdrage pladsen til en anden kursist ved refusion af det betalte beløb minus dkr. 2.500,-

  • Ved skriftlig afmeldelse til uddannelsen mere end 12 uger før kursusstart refunderes det betalte beløb fratrukket et gebyr dkr. 500,-

  • Ved skriftlig afmeldelse til uddannelsen mindre end 12 uger før og indtil 8 uger før kursusstart refunderes det betalte beløb minus dkr. 2.500,-

  • Ved skriftlig afmeldelse til uddannelsen mindre end 8 uger før kursusstart refunderes det betalte beløb minus dkr. 2.500,- udelukkende, såfremt en anden kursist overtager den ledige plads. (Og da vi oftest har potentielle deltagere på venteliste, vil vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at finde én, der har mulighed for at være med.)

  • Ved afmeldelse til uddannelsen efter første kursusdag refunderes kursusfee ikke. Eventuel fakturering af rater ifm. ratebetaling vil fortsætte, indtil det fulde kursusfee er betalt.

bottom of page